CobotX Blog
april 6, 2022 Back
Waarom de voedselindustrie moet worden gedigitaliseerd
De wereldbevolking groeit: naar verwachting bereiken we in 2023 maar liefst de 8 miljard mensen. Hoewel dit zorgt voor meer verbondenheid wereldwijd, betekent dit ook dat we gemiddeld steeds minder middelen tot onze beschikking hebben. Bovendien krimpt de landbouwgrond aan oppervlakte, wat leidt tot voedselschaarste. Hierdoor komt de voedingsindustrie voor een grote uitdaging te staan: hoe kunnen we voldoende voedsel blijven verbouwen, transporteren en verwerken om aan de vraag van onze groeiende wereldbevolking te voldoen? Dit maakt digitalisering binnen deze voedingsmiddelen- en drankenindustrie dringender dan ooit.

Om maar een voorbeeld van deze ontwikkelingen te noemen: Coca-Cola. Dit merk wordt geconsumeerd door miljoenen mensen uit alle hoeken van de wereld. Dat zou niet mogelijk zijn als alle onderdelen uit de productieketen niet vlekkeloos met elkaar zouden samenwerken. De vraag naar Coca-Cola is erg hoog en het lijkt steeds moeilijker te worden om genoeg personeel te vinden om de productie in gang te houden. Het verhogen van de productie, terwijl de kwaliteit wordt behouden en verspilling geminimaliseerd, is een van onze topprioriteiten voor de komende jaren.  

Het probleem van personeelstekort

De manier van werken is de afgelopen decennia sterk veranderd. Vooral de nieuwste technologische ontwikkelingen deden mensen realiseren dat ze niet langer saaie, repetitieve taken hoefden uit te voeren. Of vervelende taken; zo is het in de vleesindustrie steeds lastiger om personeel te vinden. Het werk in slachthuizen is voor velen onmenselijk en raakt onderwerpen waar veel ophef over bestaat. 

Door de groeiende vraag aan producten is het praktisch onmogelijk om voldoende mensen voor de productie te vinden. De COVID-19-pandemie deed er nog een schepje bovenop –  Nederlandse werkgevers worstelen sinds de eerste lockdown met personeelstekorten. Zeker als het gaat om generieke banen is het lastig om enthousiaste kandidaten te vinden. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom digitalisering in de voedingsindustrie noodzakelijk is. Gezien de gevolgen van de groeiende bevolking en het tekort aan arbeidskrachten, is digitalisering de enige logische volgende stap voor deze industrie. De technieken zijn er, nu moet de industrie nog overtuigd worden en overgaan op implementatie.

De voordelen spreken voor zich: eenvoudige processen kunnen worden gedigitaliseerd, zodat menselijke arbeidskrachten hoger in de productieketen kunnen worden geplaatst. Daar kunnen ze zich, met meer plezier en uitdaging, concentreren op meer gecompliceerde taken. Dit leidt tot een snellere productieketen.

Robotica vormt een belangrijke sector die deze digitalisering in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie mogelijk maakt. Het gebruik van robots en collaboratieve robots (cobots) in bepaalde stadia van het productieproces zal het probleem van het gebrek aan arbeidskrachten oplossen en bestaande werknemers in staat stellen zinvoller werk te doen.  

Beheer van voedselkwaliteit

Het toezicht op kwaliteit van voedsel is nog nooit zo streng geweest als nu. Dankzij de continue online beschikbare informatie, zijn mensen zich bewuster geworden van wat gezond en wat juist schadelijk is. Om mee te kunnen blijven concurreren, moeten B2B-voedselbedrijven extra aandacht besteden aan de bewaking van kwaliteit van voedsel. Hierdoor ervaren veel bedrijven in de voedselvoorzieningsketen een hoge druk.  

Een van de manieren waarop digitalisering kan bijdragen in de voedselindustrie, is door middel van sensortechnologie. Sensortechnologie kan verschillende omstandigheden die nodig zijn voor een goede conservering van voedsel bewaken, zoals temperatuur, voorraad en productgegevens. Deze technologie maakt het ook mogelijk om door middel van feedback de omstandigheden tijdens de opslag- en transportprocessen te corrigeren.  

Duurzaamheid

Ook moeten alle industrieën tegenwoordig veel aandacht besteden aan duurzaamheid. Dit is met name heel belangrijk in de voedselindustrie: duurzaam voedsel en duurzaam eten vormen de kern van het bevorderen van een betere vitaliteit van mensen en onze omgeving. Zoals eerder vermeld, willen mensen weten waar hun voedsel vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd en wat ermee gebeurt. Duurzaamheid is het belangrijkste criterium voor meer dan 79% van de voedingsmiddelen- en drankenbedrijven, aangezien er vanuit de consument steeds meer vraag is naar bewijsmateriaal van de herkomst van het product. Bovendien is 55% van de consumenten bereid om meer te betalen voor een bepaald product wanneer het afkomstig is van een maatschappelijk verantwoord bedrijf.

Daarnaast zijn consumenten zich wereldwijd steeds meer bewust van de hoeveelheid aan voedselverspilling en duurzame verpakkingen. Zeker toonaangevende bedrijven hebben er hierdoor een extra taak bij om voedselverspilling in te perken en bijvoorbeeld te voldoen aan het plastic verbod. 

Dit vraagt ​​om "groenere" productieprocessen. Analyses en voorspellingen helpen bedrijven de efficiëntie van installaties te verhogen en uitstoot, energieverbruik en verspilling van materiaal te verminderen. Fabrieken zijn volledig transparant naar de buitenwereld over de oorsprong en verwerking van hun voedsel, zo direct en efficiënt mogelijk. Dit is essentieel voor de toekomst.   

Voedselveiligheidsnormen

Naast milieuvriendelijkheid en gezondheid, wordt voedselveiligheid door consumenten genoemd als belangrijk punt. Volgens een rapport uit 2019 van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN (Food and Agriculture Organisation: FAO) wordt elk jaar 10% van de wereldbevolking en 420.000 mensen per jaar ziek door besmet voedsel. Daarom scherpen volksgezondheidsorganisaties over de hele wereld de voorschriften voor voedselveiligheid aan. Als gevolg hiervan zijn er verschillende digitale technologieën in het leven geroepen die helpen bij het aanpakken van voedselveiligheid en het voorkomen van voedselvergiftigingsincidenten:
  • Robotic process automation (RPA) kan kwaliteitscontroles verbeteren en fouten voorkomen die leiden tot vergiftiging van voedsel tijdens de productie. Een goed voorbeeld van robotic process automation zijn collaboratieve robots, ofwel cobots, die kunnen worden ingezet voor specifieke taken waarbij precisie en correctheid van groot belang zijn.
  • Betere hygiëneprocessen, zoals 'cleaning in place' (CIP)-technologieën, kunnen microbiële niveaus bewaken en reinigingsprotocollen verbeteren.
  • Verbeterde zichtbaarheid van de toeleveringsketen en het ‘Internet of Things’ leiden tot temperatuursensoren die de voedselveiligheid kunnen verbeteren. Zo verkeert het voedsel in de juiste omstandigheden en raakt het niet over datum. 
  • Logboekregistratie van logistieke processen zorgt ervoor dat voedsel bij elke stap, van verzending tot levering, wordt gevolgd, om er op toe te zien dat er niet mee wordt geknoeid en dat het niet besmet raakt.
 

Stroomlijnen van fabrieksactiviteiten en verbeteren van de wendbaarheid

COVID-19 heeft veel industrieën voor nieuwe uitdagingen gesteld om werknemers zowel gezond als operationeel te houden. De meeste bedrijven passen technologieën toe waarmee werknemers thuis kunnen werken, terwijl de productie ononderbroken doorgaat. Dit was vaak lastig te realiseren, aangezien bepaalde taken niet op afstand kunnen worden uitgevoerd. Cobots bleken dé oplossing te zijn, omdat deze de mogelijkheid gaven voor medewerkers om op afstand aan andere bedrijfsgerelateerde taken te werken. Tegelijkertijd bleef de productie in de fabriek ongestoord doorgaan. Veel toonaangevende bedrijven stappen daarom over op geïntegreerde en geautomatiseerde systemen die zaken afhandelen, zoals het maken van prognoses, productieplanning, procesconfiguratie, onderhoudsplanning, voorraadbeheer, supply chain-organisatie en implementatie.

Conclusie

De komende jaren zal digitalisering in de voedselindustrie in een versnelling terechtkomen. Technologieën zullen nog belangrijker worden voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Fabrieken zullen niet meer kunnen achterblijven in het implementeren van cobots en nieuwe technologieën die zullen volgen.
Share this:
Writen by
CobotX
Lastest Posts